Lub Qhov Tsua Nyiaj Qhov Tsua Kub (Hmong/Softcover; 32 pages)

READING KARMA ONLINE STORE


This is the Hmong version of THE FORBIDDEN TREASURE.

Lub Qhov Tsua Nyiaj Qhov Tsua Kub yog ib zaj dab neeg uas qhia txog kev ua siab zoo, kev txawj xav, thiab kev siab hlob. Vim Paj Tshiab lub siab zoo, nws thiaj li mus txog rau ntawm lub qhov tsua nyiaj qhov tsua kub uas noob neej mus tsis txog. Thaum Maiv Kub paub txog Paj Tshiab txoj hauv kev, nws lub siab hlob thiaj li tsis pab nws kiag.

 


$ 15.00
Share this product